★★★ Uw logo op textiel of kleding borduren? Ga snel naar De Borduurshop B.V. om alle mogelijkheden van promotioneel borduren te ontdekken!

Klantenservice

Moet ik toestemming verlenen voor het borduren van mijn logo, naam of tekst?

Nee! Tenzij u toestemming geeft voor het borduren, drukken o.i.d.
Wij hebben dit in onze algemene voorwaarden alsvolgt opgenomen:


7.5 Indien enig door De Borduurshop BV geleverd goed door betaling eigendom van Afnemer wordt, zal hierop, alsmede op aan Afnemer overigens aan eigendom toebehorende zaken, door de Borduursho BV een pandrecht kunnen worden gevestigd ter meerdere zekerheid van vorderingen welke De borduurshop BV uit andere hoofde op Afnemer mocht hebben, indien hiertoe naar het oordeel van De Borduurshop BV gerede aanleiding bestaat. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt.7.6 Indien afnemer logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen zowel met of zonder copyright en/of auteursrecht en/of trademark en of registred trademark aan de Borduurshop BV doet toekomen om deze te borduren, bedrukken, of anderzijds te verwerken/produceren, verleent afnemer volledig gebruiksrecht en/of een licentie aan H.O. Gala vof. H.O. Gala vof verklaart deze logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen enkel te gebruiken voor de door afnemer opgegeven doeleinden. 7.6.1 Voor de onder 7.6 genoemde in gebruiksrecht en/of een licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen verleent afnemer De Borduurshop BV toestemming deze te digitaliseren en/of te bewerken  om deze borduur, bedruk, laser of anderzijds produktie klaar te maken.  7.6.2 Van de onder 7.6 en 7.6.1 genoemde in gebruiksrecht en/of een licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen blijven de door H.O. Gala vof gedigitaliseerde bestanden in het bezit van de Borduurshop BV voor eventueel later gebruik enkel in opdracht van afnemer. Genoemde gedigitaliseerde bestanden worden niet door afnemer gekocht en afnemer kan ook geen aansprak maken op deze gedigitaliseerde bestanden. De gedigitaliseerde bestanden en de door afnemer beschikbaar gestelde in gebruiksrecht en/of in licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen kunnen in opdracht van afnemer wel worden vernietigd/verwijderd van computers en/of andere digitale media. Daarbij dient afnemer rekening te houden met nieuwe digitaliseringskosten wanneer De Borduurshop BV van genoemde in gebruiksrecht en/of in licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen zal moeten digitaliseren voor eventuele vervolg opdrachten.7.6.3 Afnemer/opdrachtgever is de enige verantwoordelijke voor eventuele overtreding van copyright of trademark. Afnemer/opdrachtgever verzekert bij het verlenen van een borduur/bedruk of anderzijds door H.O. Gala vof in produktie  te nemen opdracht van afnemer dat er geen rechten van derden worden geschonden. De Borduurshop BV is geen geval verantwoordelijk voor schending van trademark, copyright e.d. en/of anderzijds, indien De borduurshop BV in opdracht van afnemer produceert.

Terug
  • Sitemap
  •   © 2019 - De Borduurshop B.V.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders weergegeven

Naar boven